Valeológiai jövőkép

Az adaptív fizikai kultúra funkciói.

Mi a kompetencia

Az adaptív fizikai kultúra összetevőinek típusainak valeológiai jövőkép kritériumai A fizikai kultúra általános elméletében ennek különféle szakaszai, összetevői, típusai, formái társadalmi jelenség Tehát V. Vydrin megkülönbözteti a testnevelést nevelést vagy nem speciális testnevelésta sportot, a fizikai kikapcsolódást és a motoros rehabilitációt.

Matveeva fizikai kultúrát az alapvető fizikai kultúrára, sportra, professzionális alkalmazott, egészségjavító és rehabilitációs, valamint háttértestkultúrára osztja. Ugyanakkor L. Matvejev, rámutatva, hogy az általa kiosztott szakaszok megfelelnek a fizikai kultúra társadalmi használatának különböző irányainak és szféráinak, funkcióikban és szerkezetükben különböznek, mindazonáltal nem határozza meg az osztályozás jellemzőjét vagy az ilyen felosztás alapját, kritériumát.

Ökológiai világkép kialakítása a természettudomány óráin. Szakdolgozat: A kisiskolások ökológiai kultúrájának kialakítása tanórán kívüli tevékenységekben a "Körülött világ" tanfolyamon Bevezetés 1.

A szövegből és különösen az általa adott táblázatból arra lehet következtetni, hogy az említett szakaszok további alszakaszokra vagy típusokra, fajtákra történő felosztását az általuk megoldott legáltalánosabb feladatoknak megfelelően hajtották végre.

A kiválasztott fizikai kultúra mindegyike nyújt valamit például különleges fizikai alkalmasságot a katonai tevékenységekhezvagy hozzájárul valamire például betegségek, sérülések miatt károsodott vagy elveszett betegségek kezelésére és a test funkcióinak helyreállítására és egyéb okok. Figyelembe véve a fizikai kultúra szerkezetét, V. Vydrin megjegyzi, hogy történelmileg alakult, a személyes és társadalmi szükségletek kielégítésének folyamatában.

Általánosságban elmondható, hogy a fizikai kultúra, valamint más típusai ipari, művészeti, politikai stb. Megjelenése és fejlődése az emberi társadalom fejlődésének minden szakaszában valeológiai jövőkép szükségleteinek köszönhető.

Így V. A Vydrin, mint a fizikai kultúra bizonyos típusainak összetevői, formái, szakaszai azonosításának fő kritériuma, meghatározza a társadalom és az egyén igényeit.

3. Afc a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációjában.

A társadalom legáltalánosabb szükségletei között tartja az egészséges, élénk és mobil nemzet létrehozásának szükségességét, amely hatékonyan tud dolgozni és szükség esetén védekezni is tud. Ezenkívül az ilyen igények közé sorolja a társadalom iránti igényt az átfogóan és harmonikusan fejlett emberekben és bennük objektív feltételek megteremtése erősségeik, képességeik és tehetségeik szabad és korlátlan fejlesztéséhez.

Vezetőképzés vagy a szervezet vezetői kompetenciájának fejlesztése? A felsővezetők vezetői kompetenciái L. Tudományos tanácsadó - Pedagógiai Tudományok doktora, L. Sukhorukova professzor A cikk a tantestület-képzés fogalmi alapjait tárgyalja a kompetencia-alapú megközelítés szempontjából; feltárulnak a pedagógiai kompetencia típusai, feltárulnak az oktatásmenedzser vezetői kompetenciájának összetevői.

Igaz, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez a társadalmi rendszernek, a termelési erők fejlettségének szintjének és jellegének, valamint az embereknek a termelési folyamatban fennálló kapcsolatának köszönhető. Egy történelmi kirándulás azt mutatja, hogy a társadalom minden társadalmi rendszerben rejlő legáltalánosabb igényei az egészséges nemzet, a fiatalabb generáció munkára, katonai ügyekre és más társadalmilag szükséges tevékenységekre való felkészítése. Az egyén szükségleteiről szólva V. Vydrin azt sugallja, hogy minden egyénnek biológiai és mentális fejlődésének különböző szakaszaiban bizonyos fokig szüksége van saját mindenre kiterjedő, határtalan és harmonikus fejlődésére.

Ennek az igénynek a kialakulásának valeológiai jövőkép, szintje mindenekelőtt az adott személy kultúrájának szintjétől, nevelésétől és műveltségétől függ, és az egész szükségletkomplexum sajnos a szerző nem nevezi meg egy személy egészében alakul ki. Figyelembe véve a fizikai kultúra egyes szerkezeti elemeit típusaitmegjegyzi, hogy a nem speciális testnevelés testnevelés a társadalom és az egyén szükségleteinek kielégítésének speciális formája, a többi típus sporttevékenység, fizikai kikapcsolódás és motoros rehabilitáció az egyén szükségletei.

A személyiségigények definícióit azonban csak a fizikai kultúra két típusánál adja meg - a fizikai kikapcsolódás az aktív pihenés szükségessége, a mozgás öröme, a kommunikáció és a motoros rehabilitáció a gyorsított és leghatékonyabb kezelés szükségessége.

A tesztelés előnyei és hátrányai

Azonban V. Vydrin és L. Matveevszakaszai vagy típusai, összetevői nagyobb mértékben és mindenekelőtt kielégítik a társadalom igényeit egy egészséges, létfontosságú és mobil nemzetben, amely képes az ipari munkára, a katonai-szakmai és más társadalmilag szükséges tevékenységekre.

Ezt lényegében a testnevelés nem speciális testnevelésa fizikai rekreáció és a motoros rehabilitáció valósítja meg, amelyek ennek megfelelően biztosítják az emberek felkészülését az életre, a munkára és a katonai tevékenységre testnevelésa fáradtság utáni felépülést fizikai pihenés valeológiai jövőkép látásjavulás 120% motoros rehabilitáció. És még egy ilyen személyesnek tűnő fizikai kultúra is, mint a sport, tartalmazza az igények kielégítésének előfeltételeit.

Pontosan ez a társadalom szükséglete magyarázható a Szovjetunióban létrehozottal állami rendszer a legmagasabb teljesítményű sportágak. Ez megköveteli az ilyen személyes szükségletek pontosabb és részletesebb elemzését, amelyet a fizikai kultúra elmélete nem végez.

A kutatás és az ember szükségleteinek, motívumainak, érdekeinek, értékorientációinak kialakítása nagyon összetett és az utóbbi években intenzíven fejlődik, összefüggésben a társadalom humanizálásának és az oktatás humanizálásának tendenciáival.

Vezetői kompetenciák

Mivel nem tudunk részletesebben foglalkozni ezzel a problémával, jelöljünk ki néhány tényt, amelyek illusztrálják a tézis ellentmondását, miszerint a fizikai kultúra elméletében azonosított típusok kielégítenek minden személyes és társadalmi igényt ezen a területen. Például sok pszichológus hangsúlyozza, hogy az ember szükségét érzi a fokozott stressznek, ami arra készteti, hogy új tapasztalatokat szerezzen, amelyek kockázatokkal és akár életveszéllyel járnak, de nem kapcsolódnak a sporthoz.

Az valeológiai jövőkép, az önbecsülés igényei képezik az érték-motivációs alapot az olyan típusú fizikai tevékenységekhez, mint a kreatív testközpontú gyakorlatok technikákvalamint az összetartozás és a szeretet szükségletei-célirányos, néha nagyon kimerítő gyakorlatokhoz, saját alakja, amelyek valeológiai jövőkép illeszkednek a prokrusteusi ágyba.

Ezenkívül valeológiai jövőkép egyén saját átfogó, korlátlan és harmonikus fejlődése, egészsége iránti igényének megfogalmazása, Általános nézetaligha tud hatékonyan motiválni és szabályozni az egészséges életmódot, a testmozgást.

Megállapítást nyert, hogy az ember megfelelő attitűdjének kialakítása az egészséghez, a harmonikus fejlődés feltételezi, hogy nem annyira a kognitív szféra, az egészségmegőrzés közvetlen indítékai, valeológiai jövőkép elsősorban az egyén belső világának mechanizmusai iránt vonzódnak. Vilenskiy, Ezt a tényt megerősíti P. Bundzen társfüggönyökkel végzett kutatásaaki kimutatta, hogy az egészség önmagában nem valószínű, hogy végső érték a végső cél egyéni tapasztalatamely meghatározza az egyén egész életviszonyainak rendszerét.

A legtöbb esetben egy egészséges emberben az "egészség" érték -aspektusa a tudat szintjén aktívan nyilvánul meg kizárólag a funkcionális tartalékok csökkenésének körülményei között, és ebben az esetben inkább eszközértékként hat.

Tudományos világkép kialakulása gyermekkorban

Így az új típusú fizikai kultúra azonosítását, a személyiség egészségigényének kialakítását, a valeológiai jövőkép fejlődést alapos tanulmány alapján kell elvégezni, amely átfogó és folyamatosan növekvő szükségleteit, az egyes emberek életének axiológiai megértését tartalmazza. E bekezdés zárásaként megjegyezzük, hogy az adaptív fizikai kultúra alkotóelemeinek, típusainak, szakaszainak azonosításakor az ilyen kiválasztás fő kritériuma egy egészségügyi eltérésekkel rendelkező személy, beleértve a fogyatékkal élő személy igényeit is, mivel a társadalom, ebben az esetben még elméleti szinten is, meglehetősen homályos és homályos.

Sokkal gyakrabban beszélnek az emberek a társadalom felelősségéről, amely különleges feltételeket teremt a lakosság ezen kategóriájának normális fejlődéséhez és életéhez.

látási problémák könyvolvasáskor

Az adaptív fizikai kultúra fő összetevői típusai A fogyatékossággal élő személyek fogyatékossággal élő személyek szükségletei alapján az adaptív fizikai kultúra következő összetevői típusai különböztethetők meg. Az adaptív testnevelés gyakorlásának folyamata során az egészségi állapotbeli eltérésekkel rendelkező emberek speciális ismeretek, létfontosságú és szakmailag szükséges érzékszervi megragadó és motoros készségek és képességek komplexumát alkotják; alapvető fizikai és mentális tulajdonságok fejlődnek; a különböző szervek és rendszerek funkcionális képességei valeológiai jövőkép a jelenlétben maradó testi jellemzőket új minőségben fejlesztik, őrzik és használják fel.

Az adaptív testnevelés fő célja, hogy valeológiai jövőkép hozzáállást alakítson ki erősségei iránt az elkötelezettek körében; fizikai gyakorlatok és az egészséges életmód megvalósítása a valeológia ajánlásaival összhangban.

szuperman látvány

Ha felidézzük az L. Matveevmeg kell jegyezni, hogy az adaptív testnevelés oktatás tartalma magában valeológiai jövőkép az adaptív alap iskola és az adaptív szakmailag alkalmazott fizikai kultúra tartalmát is. Az adaptív testnevelés folyamatában, amelyet a gyermek születésének pillanatától vagy egy adott patológia észlelésétől kell kezdeni, elsődleges figyelmet fordítanak a fő hiba, az egyidejű betegségek és a másodlagos eltérések kijavítására, valamint a kompenzációs mechanizmusok az élet megvalósításához, ha a korrekció sikertelen, és megelőző munka.

Itt kapnak nagy jelentőséget az úgynevezett interdiszciplináris kapcsolatok, amikor a fizikai gyakorlatok során a mentális, érzékszervi, érzékelő, motoros cselekvések és fogalmak fejlesztését végzik, mentális, erkölcsi, esztétikai, munkaügyi és egyéb típusokat zajlik az oktatás.

látás lehetséges-e szülni

Az adaptív fizikai kultúra valeológiai jövőkép összetevője nagyon fontos szerzett patológia vagy fogyatékosság esetén is, amikor az embernek újra kell tanulnia a létfontosságú és szakmailag fontos készségeket és képességeket protéziseken való járás, térbeli tájékozódás látásvesztés esetén stb. Az adaptív sport elengedhetetlen alapja a versenyképes tevékenység és az arra való céltudatos felkészülés, a maximális alkalmazkodási és kompenzációs képességek elérése elérhető biológiai szinten, az egyes sporteszközök javítása a megőrzött funkciók miatt.

A versenyekre való felkészülést orvosi és pedagógiai folyamatnak tekintik, ahol a terápiás és pedagógiai eszközöket optimális arányban alkalmazzák, biztosítva a fogyatékkal élő sportoló fizikai, intellektuális, érzelmi és mentális potenciáljának megvalósítását, kielégítve esztétikai, etikai, spirituális szükségletek megteremtése, testi javulásra való törekvés BV Sermeev, VG Grigoren-o, Az adaptív sport jelenleg túlnyomórészt a legnagyobb nemzetközi paralimpiai, speciális dél-olimpiai és süket olimpiai mozgalmak keretében fejlődik.

Az adaptív sport fő célja a fogyatékkal élő személy hordozhatósági kultúrájának kialakítása, az e valeológiai jövőkép tapasztalható társadalmi és történelmi tapasztalatok megismertetése, a fizikai kultúra mobilizációs, technológiai, szellemi és egyéb értékeinek elsajátítása. Az adaptív sport, mint társadalmi jelenség egy lakk-fehér papírhoz hasonlítható, amely lehetővé teszi az adakozást objektív értékelés a fogyatékossággal élő személyekkel és a fogyatékkal élő valeológiai jövőkép szembeni attitűdök axiológiai felfogása az egészségi állapotban, amely a társadalomban valósul meg: vajon valóban egyenlőnek tekintjük-e őket, akiknek joguk van önállóan választani az önmegvalósítás fejlődésének útját, vagy csak kimondja?

Tornakomplexumok a szem számára az órában

Az adaptív motoros kikapcsolódás tartalma a mozgáskorlátozott személy által bármilyen tevékenység munka, [kibaszás, sport stb.

Során elrejtett fizikai erő ellazítására, fenntartására vagy helyreállítására irányul, a fáradtság megelőzésére, szórakozásra, érdekes szabadidőre tevékenységekre valeológiai jövőkép általában az egészség javítására. Az alkalmazkodó motoros kikapcsolódás legnagyobb hatása, amelynek fő gondolata az, hogy a teljes szabadság miatt pszichológiai kényelmet és motivációt nyújtson az érintetteknek [a gyakorlás eszközeinek, módszereinek és formáinak megválasztása, akkor várható, ha az egészséggel teli.

Az adaptív motoros rekreáció fő célja, hogy elfogadja a fogyatékkal élő személyiségét, a hedonizmus filozófiáját elvét hirdető Epikurosz világnézetét, amely a hedonizmus filozófiáját elvét hirdette, a mozgássérültek alapvető technikáinak és módszereinek elsajátításában személy.

Jellegzetes jellemzők az eszközök és partnerek szabad megválasztása, más tevékenységekre való áttérés, a kapcsolatok szélessége, önkormányzatiság, játéktevékenység, öröm a mozgásból G. Shitikova, ; V. Vydrin, A. Dzhumaev, ; N. Ponomarev, ; Yu. Ryzhkin, A fogyatékkal élők számára az adaptív motoros kikapcsolódás nemcsak biológiailag indokolt önszabályozó motoros tevékenység, amely támogatja érzelmi állapotaz egészség és a teljesítmény, de valeológiai jövőkép zárt tér leküzdésének módja, a mentális védelem, a kommunikációs képesség, a személyes érdekek, ízlések, vágyak kielégítése a foglalkoztatás típusainak és formáinak megválasztásában.

mi javítja a látást, mi csökken

Szerzett fogyatékosság vagy súlyos betegség esetén az adaptív motoros kikapcsolódás lehet és kell, hogy legyen az első szakasz, az első lépés a stressz oldása leküzdése és az adaptív fizikai kultúra adaptív testnevelés, adaptív sport stb.

Megismerése felé. A pusztán terminológiai félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy a testnevelési intézetek tankönyvében L. Matvejev adott nézet fizikai kultúrának leggyorsabb látvány a fizikai kultúra hátterét, ezen túlmenően a higiénikus az élet napi rutinja keretében fizikai kultúrát L. Matveev, Adaptív fizikai rehabilitáció "- az adaptív fizikai kultúra olyan gost szemvizsgálati táblázatok típusaamely kielégíti a fogyatékossággal élő fogyatékossággal élő személy kezelésre, az ideiglenesen elvesztett funkciók helyreállítására azon kívül, amelyek elvesznek vagy elpusztulnak hosszú ideig vagy véglegesen.

Az adaptív fizikai rehabilitáció fő célja a fogyatékossággal élő személyek megfelelő mentális reakcióinak kialakítása egy adott betegségre, a természetes, környezetbarát eszközök használatára való orientáció, valeológiai jövőkép a test leggyorsabb helyreállítását ösztönzik; megtanítani nekik a fizikai gyakorlatok, hidro-vibrációs és önmasszázs technikák, edzési és hőkezelési eljárások és egyéb eszközök Su-Jok akupunktúra stb.

  1. Rövidlátás iránti érdeklődés
  2. Látomás 17 mit jelent
  3. Eper a látás kezelésére

A fogyatékkal élők bizonyos nosológiai csoportjaiban, főként a mozgásszervi rendszer elváltozásában, a mozgáskezelés nem kórházban végződik, hanem egész életen át folytatódik az önrehabilitáció alapján Yu.

Mikhailova, Ez az egy lelki és testi elvek kreatív testközpontú gyakorlataiban rejlik a fizikai edzés során. A kreatív testközpontú gyakorlatok töredékeit, elemeit és néha jól tudományosan módszeresen megtervezett rendszereit használják a meseterápiában, a játékterápiában T. Zinkevich-Evstigneeva, M. Gorbenko,az alakjavító ritmoplasztikában R.

Y,stresszoldó plasztikus gimnasztika AV Popkov, M. Litvinov et al.

Lowen,a pszicho-shaatikus önszabályozás, mentális képzés, neurolingvisztikus programozás rendszere MK Norbekov, LA Foteeva, ; F. Kudryashov,az orvosi adózási műanyagokban IV Kuris,a színész testorientált pszichotechnikájában In B. Extrém típusú fizikai aktivitás - az adaptív fizikai kultúra összetevői típusaiamelyek kielégítik a veszélyeztetett, fokozott stresszhelyzetben szenvedő személyek szükségleteit, fokozott stresszt, szokatlan, extrém körülmények közötti, objektíven és vagy szubjektíven egészségre ártalmas személyek kipróbálásának szükségességét.

Bebizonyosodott például, hogy a kockázatokkal, életveszélyekkel stb. Kapcsolatos új tapasztalatok megszerzésének szükségességének mechanizmusai annak köszönhetők, hogy a személynek aktiválnia kell az endogén opiátrendszert, amely megelőző intézkedésként szolgál az államok számára.

Tornakomplexumok a szem számára az órában

Siklóernyőzés, ejtőernyőzés és síelés, sziklamászás, hegymászás, szörfözés, különböző típusú magassági ugrások és búvárkodások "Izgalmas" érzéseket okoznak, amelyek a levegőben való szabad esés állapotához, a test nagy sebességű mozgásához és forgatásához, éles gyorsulásokhoz stb. Kapcsolódnak, ami viszont aktiválja az endogén opiátrendszert, elősegíti az ún. Ugyanakkor a félelem érzésének leküzdése az ember önértékelésének, személyes önmegvalósításának, a társadalom elit csoportjaihoz való tartozás érzésének jelentős növekedéséhez vezet.

Látássérült gyermekek pszichológiai pedagógiai tanulmányának jellemzői Mától elsőbbséget biztosítanak a kiszolgálásban a 65 év felettieknek az ország összes postáján a nyitást követő egy órában - közölte a Magyar Posta. Ezért az idősek számára javasolják, hogy közvetlenül nyitás után érkezzenek, a többi ügyféltől pedig. Integrált óra egészségmegtakarító technológiák felhasználásával Ujjak ébredtek, a szemek felébredtek, csak annak ellenőrzése marad, hogy felébredt-e a gyakorlati fejlesztése, torna komplexumok, szabadtéri játékok iskolások számára. A testnevelés az óra alatt maga is elvégezhető ülve vagy állva az asztalnál, amelyen a A motoros edzés végén a gyermekek számára légzési gyakorlatokat kell kínálni.

A modern neurobiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy az endogén opiátrendszer hipofunkciója alapvető oka az alkohol- és drogfüggőség kialakulásának Shabanov, Az extrém típusú fizikai aktivitás fő célja az alsóbbrendűség pszichológiai komplexumainak leküzdése önbizalomhiány, önbecsülés hiánya stb.

Tehát az adaptív testnevelés folyamatában az orvosi fizikai kultúra elemeit használják a másodlagos rendellenességek korrigálására és megelőzésére; szabadidős tevékenységek - fejlesztés, váltás, igény kielégítése érdekében játéktevékenységek ; elemi sportok. Sok fogyatékkal élő sportoló következetes utat jár be a kórházi fizikai rehabilitációtól a szabadidősportig és a legmagasabb teljesítményű sportig V. Zhilenkova, ; Yu. Oreshkina,

Lehet, hogy érdekel