Látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés

látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés

System Consulting Zrt. Horn János A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül. Ferenc: A petróleumlámpától a vezetékes energiaipar szabályozásáig Juhász József: Életem első 80 éve Kubovics Imre: 58 év a felsőoktatásban Mészáros Ernő: Tudományos pályám: az egyeditől az általánosig.

A megtisztelő felkérésnek azért nem mondhattam ellent, mert a felkérést attól a Horn Jánostól kaptam, akivel együtt vettük át áprilisában Sopronban, a Látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés Egyetemi Karok Bányamérnöki Karának dékánjától bányamérnöki diplománkat és szeptemberében a Miskolci Egyetem szenátusának ülésén arany okleveleinket, emellett akihez több évtizedes szakmai kapcsolat fűz, kiemelteti a földtani hatóságoknál Országos Földtani Főigazgatóság, majd Központi Földtani Hivatal végzett munkája során.

Amikor a felkérést kézhez kaptam, úgy gondoltam, hogy mivel szinte min­ denkivel valamilyen szakmai témá k ban munkakapcsolatban álltam és életpá­ lyájukat is ismerem, így sok újdonságot nem fogok felfedezni az írásokban.

látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés

A kéz­ iratok elolvasása után azonban rájöttem, hogy mégsem ismertem igazán a megszólalók életútjának minden területét. Minden írásban megtalálhatók az elmúlt évtizedek gazdasági, gazdaságpoli­ tikai, szakmatörténeti kérdései. A könyv szereplőinek eddigi életútja minden kor­ osztály számára példamutató, követendő.

Na, a jó öreg reset segített, már mükszik DMX PM MT:Igazad van nekem is volt egy ilyen telóm de gyorsan túladtam rajta és ma már Nokia nest használok. Tapasztalataim alapján a fényképek jók,videótelefon jó,kinézet jó ámbár hátlap gyorsan elkezd ropogni és mozogni jobb lett volna valami fémes ház. Videófelvétel nagyon gagyi egy ruppót nem ér ezért a pénzért. Semmi extra az hogy van benne mp3 lejátszó?

Sőt a jövőre vonatkozó szakmai irányokat is mutat. Mit sajnál az ajánlás írója? A sorozat minden kötetét megkaptam és olvastam. Minden könyv maradandó emléket állít a földtudomány, a bányászat, az energetika terén dolgozó tudósok életútjának.

Mielőtt végleg nélkülöznünk kellene a folytatást, hadd emlékeztessek arra, hogy a kötet szerkesztőjét — mint a bevezetőben írtam — régóta ismerem. Ismerem fiatalos lendületét, kreativitását. Éppen ezért majdnem biztos vagyok abban, hogy lesz folytatás, amit őszintén remélek és várok. Ezen gondolatok jegyében, mind a kötet szerkesztőjének, mind megszólalóinak, valamint minden kedves Olvasónak kívánok bányászköszöntéssel: Jó szerencsét!

Élnek emberek közöttünk, akiknek útja elágazások, kitérők nélkül nagyon ritkán esetleg kis zsákutcával, de biztosan vezet a cél felé. Élnek emberek akik hajnalban kelnek és este amikor lefekszenek biztosan érzik, nem telt hiába a napjuk. Minden szöveg a megszólaló saját nézeteit tükrözi ezzel is biztosítva az eredetiséget. Ez sarkalt arra, hogy a szén­ bányászat korábbi első számú vezetőit megszólaltassam és történetüket könyv formájában megjelentessem.

Legnagyobb örömömre — egy kivétellel — minden volt meghatározó szénbányászati vezető vállalta a feladatot, a könyv kiadásához sikerült szponzorokat, ezek között voltam én is, megnyernem és ben megje­ lent az "Egy szakma tündöklése és hanyatlása avagy hogyan látják a szénbányászat elmúlt 50 évét azok, akik művelték és irányították" c.

A könyv kereskedelmi forgalomba nem került. A kötetet a megszólalók, látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés szponzorok, a szakmai állami vezetők, a szakma akadémikusai, országgyűlési képviselői a bányászati művelődési intézmények, jelenlegi és volt bányavárosok, bányász községek, a szak­ irányú egyetemek, a szakmai tudományos egyesületek könyvtárai, a szak­ ma jelenlegi és korábbi meghatározó személyiségei kapták meg.

Ez a biztató gondolat bátorított fel, hogy felkérjem az MTA X. Ennek eredményeként jelent meg az MTA Ez a könyv is — mint minden korábbi — igen kedvező fogadtatásra talált és úgy gondoltam, hogy ban még egy könyvet kiadok, hiszen a környe­ zetvédelem, az energetika ami a bányászattal áll kapcsolatban eddig nem jelent meg a könyvekben.

Ezeknek nem tudtam ellenállni és ennek eredménye a most megjelent könyv. Külön megtiszteltetés, hogy ezen sorozatzáró könyv ajánlását látászavar vibrálás MTA X.

Külön öröm számomra, hogy eddig megjelent könyveimnek — mint ennek is — kiadását csak nyomdai költség terhelte, sem a megszólalók, sem a szerkesztő — aki maga is minden könyvnek a szponzora volt — semmilyen tiszteletdíjban, vagy egyéb juttatásban nem részesült.

Csak azt sajnálom, hogy több korábban felkért szerző lemondta a vállalását, de ez a korábbi könyvek szerkesztése során is előfordult. Ahogy én láttam Ami talán mégis amellett szólt, hogy éljek a lehetõséggel és összefoglaljam emlékeimet az, hogy ebben az évben második négy éves dékáni megbízásom jár le és a Bányamérnöki Kar — Mûszaki Földtudományi Kar szolgálatában, különbözõ vezetõi megbízatásokban eltöltött 26 év lezárása, a történések áttekintése talán nem lesz hiábavaló öncélúnak tûnõ elmélkedés.

Elindulás a vizek városából Barátaim, ismerõseim nagyon látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés tudják, annak ellenére, hogy már közel 45 éve Miskolcon élek, még ma is nagyon sok szállal kötõdöm szülõvárosomhoz, Gyõrhöz, ahol Szüleim tanult mesteremberek voltak, apám rézmûves mester volt, aki sokat mesélt a gyõri Hauzer mûhelyrõl, ahol tanonc- és segédéveit töltötte, és mestervizsgáját is teljesítette.

Anyám nõi szabónak tanult és szerzett 11 Bõhm József: Szerencsés embernek tartom magam mesteri minõsítést, amely tudását, kiváló felkészültségét nagyon sokszor hasznosította a család öltöztetésében is. Apai nagyszüleim Gyõr határában a Pápai úton mûködõ téglagyárnál laktak. Apai nagyapámat nem ismertem, mert korán meghalt, nagyanyám törékenynek tûnõ, vékony de nagyon szívós és mozgékony ember volt közel évig élt.

Emlékszem, már elmúlt 90 éves, de még minden hónapban gyalog végiglátogatta a gyerekeit és az unokáit a városban, szinte soha nem fáradt el. Anyai nagyszüleim a város mellett, ma már közigazgatásilag Csökkent látás oka a horton-kórban tartozó településen Gyirmóton laktak.

látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés

Nagyapám ács és asztalos mester volt, nagyanyám gazdálkodó és a háztartás vezette, nem tudom volt-e valami tanult mestersége. A gyirmóti nagypapa, ahogyan neveztük, alapos, nagyon igényes, a munkáját szeretõ, de elég rabiátus ember volt.

Megjárta az I. Gyerekként szerettem a gyirmóti nagyszüleimnél lenni, nekem nagy élményt jelentett az asztalosmûhely, a precízen tárolt és nagy becsben tartott szerszámok, a szalagfûrész, nem is beszélve a mûhelyben található I. Ma is ámulattal emlékezem öregapám mûhelyében lévõ különbözõ méretû és profilú gyalura, a néhány centiméterestõl a közel másfél-méteresig. Az utcába lévõ stációk és a kálvária domb, az ott lévõ Golgotával és kápolnával már gyerekként is meghatározó élményt jelentettek.

A szüleim elmondásából tudom, hogy a család sok mindent megélt a háború elõtt és alatt. A német, majd az orosz megszállás, a sorozatos riadók, a légoltalmi bunkerekben eltöltött órák és napok, az orosz katonáktól való félelem, a nélkülözések, sok esetben csak a szerencsének köszönhetõ túlélés mind-mind beszédtéma volt a családban. Ahogyan mesélték, után mindenki abban reménykedett, hogy egy nehéz, de nyugodt idõszak kezdõdik.

HÖOK portál - Online is elérhető a HÖOK 30 interjúkötet

Általános iskolai tanulmányaimat a házunkkal szemben lévõ Kálvária utcai Általános Iskolában kezdtem, amely épület valamikor bentlakásos leányiskolának és zárdának épült. Abban az idõben az impozáns épület egyik felében, a jó hírû gyõri Gépipari Technikum kollégiuma mûködött, abba a részbe került a korábbi kápolna is, amelyet akkor éppen tornateremként használtak.

A Kálvária utca és a Pásztor utca között, nagy területen lévõ iskola udvarán sportpálya, valamikor szebb napokat látott park is volt, az addigra már elüldözött apácák szálláshelyeivel. Az iskola, mai fejjel visszagondolva is, ideális hely volt a tanulásra, a szünetek és a szabadidõ hasznos eltöltésére. Külön épületrészben voltak látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés alsó tagozatosok és külön a felsõsök, csak a szünetekben találkoztunk.

Szerettem ebbe az iskolába járni, még akkor is, amikor valaki kitalálta, hogy a kálvária szó jelzõként sem maradhat az iskola nevében, ezért elnevezték Kun Béla hogy miért éppen róla nem tudom általános iskolának.

Motorola V3x - készülék leírások, tesztek - Telefonguru

Az a megtiszteltetés is ért, hogy még Kun Béla özvegyét is meglátogathattam Budapesten, mint az iskola kiváló tanulója. Sajnos ma már nem emlékezem minden tanítómra, tanáromra az általános iskolából, de oktatóim többségére ma is szívesen gondolok vissza.

Az akkor már hatvan év felett járó kiváló tanító a 42 fõs osztályunkban példás rendet tudott tartani és még a leggyengébb tanulókat is megtanította írni, olvasni és számolni.

Igaz, módszerei ma nem állnák ki az oktatási ombudsman elvárásait, de nem emlékezem, hogy bárki is reklamált volna. Az eredmény Õt igazolta. Nekem személy szerint nem volt semmi afférom a Tanító Úrral leszámítva azt, hogy havonta egyszer látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés vasárnap délután apámékkal együtt ultizott, azon aggódtam mit fog mondani az iskoláról.

Becsületére legyen mondva, soha nem kerültek szóba az iskolai dolgok, úgy viselkedett 13 Bõhm József: Szerencsés embernek tartom magam mintha nem is Õ lenne a tanítóm. Harmadik-negyedik osztályban Baránszky Hella volt az osztályfõnökünk, akit nagyon szerettünk és Õ is kedvelte az osztályt, amit az akkori igazgató Berki István nem nézett jó szemmel.

látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés

Felsõ tagozatban Göttman Ferencnét, egy nagyon jó szándékú magyar-történelem szakos tanárnõt kaptuk osztályfõnöknek, aki már közel sem volt annyira határozott és egyre nehezebben bírt a kamaszodó osztállyal. A felsõ tagozatos tanáraim közül mindenképen meg kell, emlékeznem a matematika-fizika szakos Nonn Éva tanárnõrõl, aki vénkisasszony lévén nem örvendett túl nagy népszerûségnek, a modora és stílusa is hagyott némi kívánni valót maga után, de hogy velem és még jó néhányunkkal Õ szeretette meg a matematikát és a fizikát, az biztos.

Ha már szóltam azokról, akiket kedveltem, szólnom kell arról is aki számomra egész életre meghatározó negatív élményt jelentett. Õ volt az orosz tanárnõnk Pécskainé azt hiszem így hívtákaki nem csak tanítani nem tudott, de még az orosszal is hadilábon állt. Nem is tudtam egész életemben bepótolni e téren keletkezett hiányosságaimat, talán nem csak a tanárnõ jelentette negatív élmény miatt, hanem az orosz nyelv iránt az egész osztályban, a korosztályunkban akkor kialakult ellenszenv és ellenállás miatt sem.

Minden különösebb ünneplés nélkül búcsúztunk az általános iskolától, az ünnepélyes ballagásunkat két nappal az esemény elõtt Látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés Lászlóné, az akkori igazgató, aki egyébként, mint utóbb kiderült, az iskola névváltoztatásának élharcosa volt és egyszerûen szólva közutálatnak örvendett, letiltotta.

Ma már nem emlékezem mi volt a tiltás oka, de akkor nagyon haragudtunk érte. Abban idõben nagyon sokan felnõttek, mi gyerekek is kettõs életet éltünk, voltunk kisdobosok és úttörõk, sõt még kiváló úttörõk is néhányan, de szüleink nem hanyagolták el lelki épülésünket sem.

Mint katolikus vallásra megkeresztelt gyerek, voltam elsõáldozó az utcában lévõ Kamillus templomban, ahol akkor Winkler nevezetû esperes volt a plébános.

A korombeli fiúkkal, a barátaimmal az utcából, én is jártam ministrálni, nem esett nehezünkre felkelni Adventben a hajnali misékre, vagy májusban este elmenni a litániákra. Középiskolás, sõt még egyetemista koromban is visszahívtak egy-egy egyházi ünnepi alkalomra ministránsként.

Akkor már Kovács nevezetû esperes volt a templom plébánosa, aki késõbb a Gyõri Szeminárium rektora is lett. Érettségi elõtt többször felkereste szüleimet, hogy küldjenek a szemináriumba, milyen jó pap lenne belõlem, de apám és anyám ennek eldöntését teljes egészében rám bízta.

Szüleink bölcsességét 14 Bõhm József: Szerencsés embernek tartom magam mutatja, hogy soha nem akarták a világról, az egyházról, a vallásról, a társadalmi és emberi kapcsolatokról kialakuló véleményünket erõszakkal befolyásolni.

látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés

Személyes példamutatássukkal sok tekintetben irány mutattak, de hagyták, hogy saját élettapasztalatunk, információink alapján döntsünk, alakuljon ki véleményünk a világról. Az iskola és a templom egyaránt a közösségi életünk, testi, szellemi és lelki fejlõdésünk színtere volt. Hol az iskolában, hol a templomba volt a hittantanítás, mikor éppen kinek mi jutott eszébe.

látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés

Az iskolában és templomba nagyon jó baráti társaságunk alakult ki, segítettük rendbe tartani az iskola sportpályáját, versenyeket szerveztünk, télen az elõttünk lévõ parkban, vagy az iskolaudvaron korcsolya pályát készítettünk, takarítottuk a stációkat, a kálváriát, felfedeztük a templom tornyát a kriptájának rejtélyeit, az iskolából és a templomból is rendszeresen jártunk kerékpárral kirándulni, valamennyien egyformán szegények, de boldogok voltunk.

Nagyon szívesen emlékezem vissza erre az idõszakra. Sokat segítettem szüleimnek, jártam bevásárolni, ha lehetett az utcában lévõ Wilthoffer bácsihoz mentem, csodálatosan szép kis üzlete volt, mindent lehetett kapni és mindennek meg volt a helye. Igazi kereskedõként pontosan tudta, hogy bennünket, gyerekeket, hogyan kell üzletébe szoktatni, minden alkalommal, mikor ott vásároltam, a pulton lévõ cukortartókból egy-egy selyem- vagy töltött cukrot, esetleg karamellát vagy fruttit, mindig adott.

Visszagondolva fiatal gyerekkoromra, ebbõl az idõszakból, néhány ma is élõ emlékem van.

látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés

Ezek egyike, az es nagy dunai árvíz, amelynek során az egész Szigetköz víz alá került. Egy kedves ismerõs család, Krampol bácsiék, laktak Révfaluban, így az Õ házuk is teljes egészében víz alá került. Az utolsó pillanatban tudtak kimenekülni, és hozzánk költözött a két nálam pár évvel idõsebb fiú és a szülõk.

A kétszobás házunk egyik szobáját foglalták el és több mint két hónapig laktunk együtt. Nem emlékezem, hogy bármi gond is lett volna az együttélésbõl.

A baj talán még jobban összehozta a két családot.

Többször közösen elmentünk a Mosoni-Duna hídjához, hogy megnézzük apadt-e már a víz. A hídnál voltak kikötve a ladikok, amivel az ott lakóknak be lehetett csónakázni, hogy megnézzék ingatlanjaikat. Egy alkalommal, hosszas könyörgés után engem is bevittek Apámék, hogy megnézzük a Vársárhelyi Pál utcában lévõ házat, amelynél a tetõ alsó széléig ért a víz.

Csak a villanypóznák és a fák jelezték az utcát, már több ház összedõlt, nagyon félelmetes és siralmas 15 Bõhm József: Szerencsés embernek tartom magam látvány volt. Akkor gyerekként nagyon kilátástalannak éreztem a helyzetet.

Ha Gyõrben járok ma is szívesen sétálok arrafelé, de ma már semmi nem emlékeztet az akkori szomorú idõkre, hiszen ezen a területen létesült és sikeresen mûködik a Gyõri Széchenyi Egyetem. A másik maradandó emlékem a vasúthoz köthetõ. A híd utcánk felõli végén mûködött a mozdonyszín, ahol egy gyerek számára mindig nagyon érdekes dolgok történtek.

Valami csodálatos élmény volt, de még gimnazista koromban is, látni a füstöt, a gõzt, figyelni a lassan méltóságteljesen elinduló, pöfékelõ mozdonyokat. Ha szüleimmel mentünk át a hídon mindig vita tárgya volt, hogy miért maradok le, ne álljak már meg.

Nekik természetes volt 4 látás százalékban, ami nekem akkor a legnagyobb élményt jelentette.

Bártfai Barnabás. Office 2010

A hídról jól lehetett látni a közelben lévõ mozdonyfordítót is. Az hoz nem sok emlékem kötõdik, gyerekként nem nagyon tudtam mi, és miért történik, csak szemlélõje voltam látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés eseményeknek, érdeklõdve és félelemmel hallgattam szüleimet, akik még az udvarra való kimenetelt is megtiltották. Emlékszem, talán október én, vagy én délután, hallani lehetett a fegyverropogást, mikor az állomás mellett lévõ fogházból ki akarták szabadítani a rabokat.

Szüleim aggódását fokozta, hogy nagyobbik nõvérem, aki akkor már dolgozott, nem ért idõbe haza, mint utóbb kiderült, hazafelé jövet, érdeklõdõ fiatalként, útközben megállt a börtönnél, látva a tömeget és figyelte az eseményeket. Nézelõdése közben elkezdõdött a lövöldözés, rémületében valahova behúzódott és 16 Bõhm József: Szerencsés embernek tartom magam csak hosszú idõ múlva vette a bátorságot, hogy elinduljon, szerencsére nagyon távol volt a történésektõl így nem esett semmi baja.

HORN JÁNOS. Életpályák - PDF Free Download

Késõ este ért haza, már mindenki kétségbe volt esve, édesapánk már a kapuba várta, ami szidást akkor kapott életében nem felejtette el. Az események miatt pár napig nem mentünk iskolába, amit olyan nagyon nem bántunk, azt annál jobban, hogy még a házból sem mehettünk ki.

Lassan, számomra már úgy tûnt, rendezõdnek a dolgok, mikor november 4-ét követõen Gyõrbe is elérkeztek az orosz csapatok, ismét a félelem és a kétségbeesés lett úrrá az egész családon.

Fokozódott ez az érzés, mikor a bevonuló orosz tankok egyike, nem tudni milyen megfontolásból, megállt a házunktól alig száz méterre, az ágyúcsövet a házra irányította és két napig meg sem mozdult.

A zeneszámok hangzásának módosítása az iPhone-on

Apám az egész családot leparancsolta a pincébe. A ház alatt egy hatalmas boltíves pince volt, ami biztos? Mint utólag kiderült nem a mi házunkat vették célba, hanem a tõlünk kb. Ehhez az idõszakhoz kapcsolódó, máig megmaradt, nem éppen kellemes emlékem még az állandó sorban állás.

Nem csak az élelmiszerért, a húsért ha volt egyáltalán, bár ha nem volt, akkor is beálltunk, hátha közbe hoznakhanem cigarettáért is sorba kellett állni.

Édesapánk akkor még erõsen dohányzott, hála isten, késõbb a dohányzást, igaz orvosi javaslatra, egyik napról a másikra abbahagyta így az iskola után több héten keresztül, órákat álltam cigarettáért az utcában lévõ Trafik elõtt. Egyegy alkalommal legfeljebb két dobozt adtak, így a hasonló feladattal megbízott barátaimmal naponta, két-három sort is végigálltunk. Mire valamelyest rendezõdtek ezen a téren a viszonyok, már legalább száz doboz, Sellõ, bolgár és ismeretlen eredetû cigaretta volt otthon a kredenc tetejére felpakolva, ami késõbb nem is fogyott el.

Ma visszagondolva ezekre az idõkre egészen másként értékelem a történteket, mint akkor. Abban az idõben természetes volt a sorban állás, az áruhiány, mindenki így élt. A barátokkal jól meg voltunk, amíg várakoztunk, megváltottuk a világot mindenki ismert mindenkit, bár néha volt egy-két hangosabb szó, de nem emlékezem arra, hogy türelmetlenség, vagy veszekedés jellemezte volna a ma már értelmetlennek tûnõ felesleges idõtöltést.

Audio látás helyreállítása

Anyai ági két nagynéni nekiindult a határnak, igaz nem teljesen elõzmények nélkül vállalták a menekülést, hiszen Amerikában élõ rokonok biztatták és várták Õket. A tanév második félévében néhány korábbi társunk kikerült az osztálynévsorból, hivatalosan nem mondták meg miért, de ez elõttünk nem volt titok.

Középiskolai tanulmányaim Az általános iskolát befejezve természetesen felvetõdött a kérdés, merre tovább. Szüleim ebben a kérdésben is nagy szabadságot adtak, legfeljebb elmondtak néhány információt, de nem akartak egyik irányba se befolyásolni. Az nem volt kérdés, hogy tovább kell tanulni, legfeljebb csak az, gimnázium, vagy technikum. Abban az idõben, számos kiváló gimnázium mellett, több nagyon jó hírû —Gépipari, Textilipar, Építõipari, Közgazdasági, Pénzügyi technikum is mûködött a városba.

Varga László volt az osztályfõnökünk, akit miután elindította középiskolai tanulmányainkat azonnal el is vittek egy évre katonának. Mire visszajött, másodévre a mi osztályunkat már áttették az akkor újonnan alakult Gárdonyi Géza úti Gimnáziumba, ahol Munkácsy Mária tanárnõ lett az osztályfõnök, aki szegény alig két évig bírta velünk, ennek oka azonban nem elsõ sorban bennünk volt ipad szemvizsgálat. Mi természetesen nagyon fel voltunk háborodva, nem csak azért, mert a bejáróknak és személy szerint nekem is legalább két km-el többet kellet naponta az iskoláig megtenni, az eljárást is nehezményeztük, de az elégedetlenkedésünk olyan nagyon nem érdekelt senkit.

A nehezen elfogadott változást késõbb nem bántuk meg, egy egészen jó kis közösség jött össze. Nagy János igazgató úr vezette új gimnáziumban, családias hangulatban, többségében jól felkészült tanár igyekezett fejleszteni elménket. Az osztály, amely részben jó képességû diákokból állt, nem volt egy könnyen kezelhetõ közösség ez is indokolta, hogy negyedik évre, a nem éppen látás mentése normalizálás visszaállítás ingyenes letöltés tûnõ Nyéki tanár úr lett az osztályfõnök.

Gimnáziumi éveimbõl mai is szívesen emlékezem néhány tanáromra. A fizikát Váradi Valéria fiatal tanárnõ tanította, aki jól megtalálta velünk a hangot. A matematika oktatását nagy szerencsénkre Munkácsi 18 Bõhm József: Szerencsés embernek tartom magam Mária után negyedéven Ruppenthál Erzsébet vette át, aki szintén akkor került ki fiatalon az egyetemrõl.

Lehet, hogy érdekel