Co2 szemész táblázat

E fehérjékrol azóta kiderült, hogy az egyedfejlodéstol a vérnyomás szabályozásán át a legkülönbözobb szervek muködéséig nagy jelentoségu biológiai szabályozók A szemben elsosorban az ET-1 és az ET-3 található meg. Koncentrációjuk magas az uveában.

A GLAUCOMA KORSZERU DIAGNOSZTIKÁJA ÉS KEZELÉSE

Receptoraik az ET-1 kiváltotta kontrakcióért felelos ETA receptorok és a relaxáló hatást eredményezo ETB 1 receptorok szintén foként az uveális szövetekben találhatók meg A szemgolyó nedvkeringését szabályozó molekulák közül az endothelin-1 ET-1 szerepérol tudunk a legtöbbet co2 szemész táblázat Ezt a 21 aminosavból álló proteint foként az endothel sejtek szintetizálják Az endothelinek okuláris szerepét a vérkeringés szabályozása szempontjából vizsgálták: normális nyomású glaucomában az ET-1 plazma koncentrációja emelkedett, A fokozott ET-1 koncentráció, 10 valószínuleg ETA-receptor mediálta vazokonstrikció révén, a látóidegfot ellátó erekben spazmust, következményes hipoperfúziót és axonpusztulást eredményez 84, Az endothelinek csarnokvíz elvezetést befolyásoló hatásáról jelenleg még kevés ismerettel rendelkezünk.

In vitro kísérleti adatok alapján ma bizonyítottnak tekintheto, hogy a trabecularis rendsze r sejtjei is tartalmaznak ETA receptorokat A trabecularis hálózatban a kontrakció a pórusméret csökkenése miatt a csarnokvíz elvezetésének csökkenését váltja ki a szemnyomás növekszika relaxáció pórusnövekedést, fokozódó elfolyást, és ennek következtében az intraocularis nyomás csökkenését vonja maga után Ehhez az in vitro adatokon alapuló hipotézishez jól illeszkednek azok a szemnyomásra vonatkozó in vivo adatok, amiket exogén ET-1 intravitreális befecskendezése kapcsán regisztráltak nyúlban: a befecskendezés utáni elso órákban az intraocularis nyomás nott, ezután viszont több napon át csökkent maradt, és e hatások specifikus endothelin antagonistákkal kivédhetoek voltak 77, A klinikumban argon lézer trabeculoplastica ALT után a kezelt szemen az elso négy óra folyamán co2 szemész táblázat szemnyomás gyakran jelentosen megemelkedik 35, 91,majd a további idoszakban a kiindulási értékhez képest csökken Állatkísérletes vizsgálatban közvetlenül argon lézer trabeculoplastica után a csarnokvíz ET-1 koncentrációja nagy mértéku megemelkedését észlelték Az emelkedés a lézerkezelés hatására az uveális szövetekbol felszabaduló endogén endothelin-1 hatásával magyarázható A közvetlenül kezelés után 60 percen belül fellépo szemnyomás-emelkedés megjelenését a csarnokvíz endothelin-1 koncentrációjának növekedése kíséri, így az endothelin-szint és az intraocularis nyomás alakulása között szoros asszociáció mutatható kiaz oki kapcsolatot azonban — saját vizsgálatunk 99 elott — még nem tanulmányozták.

  • Letölthető csaló lapok a szemészetről - hackyourself.hu
  • Biró zsolt Főszerkesztő: Dr.
  • A GLAUCOMA KORSZERU DIAGNOSZTIKÁJA ÉS KEZELÉSE - PDF Free Download

A hordozható Ocuton tonométerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó irodalmi adatok A kórosan emelkedett szemnyomás a glaucoma kialakulásának egyik legfontosabb kockázati tényezoje 91, Emellett a szemnyomás kórosan nagy mértéku ingadozása szintén szerepet játszik a glaucomás látóidegfo károsodás kialakulásában és progressziójában 5, 40, A legmagasabb intraocularis nyomás általában kora reggel vagy déltájban mérheto egészséges szemeken, de glaucomában esti vagy éjszakai maximumot, illetve reggeli és esti csúcsú, bifázisos szemnyomásgörbét is ismerünk 40, 11 A cirkadián látásvesztési folyamat egyénenként különbözo, de tipizálható 26, 40, Hat Hgmm- nél nagyobb diurnális ingadozás kórosnak tekintheto A kivizsgálás és a szemnyomáscsökkento kezelés értékelése során éppen ezért célszeru co2 szemész táblázat görbét felvenni, amely mind a kora reggeli, mind az esti és éjszakai értékeket tartalmazza Korábban, az applanációs tonométer réslámpához kötött jellege miatt, a rendelési idon kívüli, az éjszakai értékeket is magában foglaló szemnyomásgörbét csak kórházi bennfekvés alkalmával lehetett meghatározni.

A mérés ismételhetosége ezért korlátozott volt, és az eredmény nem volt feltétlenül azonos a beteg mindennapi éle te során mutatkozó értékekkel Azért, hogy a szemnyomást szükség esetén bármilyen idopontban mérni lehessen, újabban olyan applanációs tonométereket fejlesztettek ki, amelyeket a beteg otthon, önállóan is használhat, és amelyekkel co2 szemész táblázat vizsgálatot bármilyen idopontban elvégezheti, Ilyen készülék az Ocuton S tonométer, aminek kifejlesztése ban fejezodött be.

Az Ocuton S ön-tononétert a beteg szakember segítsége nélkül, önállóan használja.

állítsa le a műtétet

A készülék a mért szemnyomásértéket LCD-kijelzon adja meg Hgmm-ben Noha hasonló, ön-tonometriára alkalmas készülékeket már korábban is igyekeztek kifejleszteni 44az igazán szélesköru elterjedés és alkalmazás csak a korszeru számítógépes technika beépítését követoen, a legutóbbi években kezdodött meg, Mindezek alapján gyakorlati szempontból elengedhetetlen az Ocuton tonométerek klinikai összehasonlítása a hagyományos, arany standardnak számító Goldmann applanációs tonométerrel Irodalmi adatok alapján az Ocuton S által mért értékek kis mértékben meghaladják a Goldmann tonométer által mért értékeket 21, Az Ocuton S tonométerrel felvett napszaki szemnyomásgörbét a nemzetközi irodalomban munkacsoportunk vetette össze elsoként a Goldmann tonométerrel biokuláris látás görbével Az applanációs tonometria által mért értékeket a szaruhártya vastagsága befolyásolja és ezt a tonometria értékelésekor figyelembe kell venni 43, Vastagabb nagyobb rigiditású cornea esetén a Goldmann tonométer a valóságnál magasabb szemnyomásértéket mutat A szaruhártya vastagsága is napszaki ingadozást mutat; a corneavastagság megnövekedését figyelték meg az alvási periódus alatt Ez a reverzibilis növekedés feltehetoleg a szaruhártya zárt szemhéjak miatti relatív oxigénhiányos állapotával magyarázható 43, Tekintettel arra, hogy az öntonometria elsosorban az éjszakai és hajnali mérés tekintetében jelent új lehetoséget, a 12 szaruhártyavastagság változása és az Ocuton tonométerekkel mért szemnyomásértékek összefüggését feltétlenül meg kell ismerni.

Co2 szemész táblázat azonban saját vizsgálatunk elott nem tanulmányozták.

a látás helyreállítása a kapuk módszereivel

A scanning lézer tomográfiás vizsgálatra vonatkozó irodalmi adatok A látóidegfo pontos morfológiai és morfometriai vizsgálata a korai stádiumú glaucoma diagnosztizálásának és a progresszív glaucomás károsodás kimutatásának fontos feltétele. A glaucoma-progresszióra utaló morfológiai látóidegfo- változások idoben elobb jelentkeznek, mint a látótérkárosodás formájában jelentkezo funkcióvesztés 11, A glaucoma korai stádiumában, amikor még alig beszélhetünk funciókárosodásról, de már egyértelmu idegrostvesztés állapítható meg, a papillakép alapján történo szurovizsgálatnak gyakorlati értelme lehet, A klinikumban használt hagyományos módszerek mellett az elmúlt években a nagyobb központokban elterjedt a scanning lézer tomográfia SLT módszere 11, 90, A scanning lézer tomográfia elvén muködo Heidelberg Retina Tomográf HRT lehetové teszi a látóidegfo igen pontos, mintegy 20 µm-es felbontású, jól reprodukálható háromdimenziós feltérképezését 27, A SLT elve a konfokális leképezés.

Letölthető csaló lapok a szemészetről

A készülék által a szembe vetített lézerfény a retina síkjának megfeleloen, valamint erre meroleges síkban térképezi fel a papillát és a peripapilláris területet A Heidelberg Retina Tomográffal végzett vizsgálathoz a papilla határát szemfenéki fénykép segítségével kell kijelölni 90, Ez a módszer meglehetosen idoigényes, ami nem kedvezo szurovizsgálati körülmények között A scanning lézer tomográfiával leírt papilla-eltérések és az automata küszöbperimetriával talált látótérkárosodás között közvetlen összefüggés mutatható ki Követéses vizsgálat során a látóidegfon kimutatható morfológiai változás megelozi az automata látótérvizsgálatot jellemzo paraméterek romlását 32, Természetesen mindig szem elott kell tartani, hogy egyetlen fejlett vizsgálati technika sem helyettesíti a részletes klinikai vizsgálatot, és önmagában a véleményalkotáshoz egyetlen módszer sem elégséges Az egyszeru és gyors képalkotás elméletileg alkalmassá teszi a berendezést tömeges glaucoma szurovizsgálatok végzésére is.

A módszer a retinális idegrostréteg vastagságának mérését teszi lehetové.

látás és kapás

A SLP elsosorban glaucomában és más, a retinális idegrostrétegben axonvesztéssel járó megbetegedésben használható fel a diagnózis felállítására 36, A mérés alapelve a retinális idegrostréteg polarizáló hatásának mérése. A pupillán át a peripapilláris retinára bocsátott polarizált lézerfény síkját a retinális idegrostréteg axonjai polarizáló tulajdonságuk révén megváltoztatják A megváltozott polarizációjú fénysugarak a változatlan polarizációjú lézersugarakhoz képest késéssel jutnak vissza a detektorba.

Szö vettani vizsgálatok alapján ismert, hogy a késés mértéke lineárisan arányos az idegrostréteg vastagságával 41, A polarimetriás eredmény jól korrelál a scanning lézer tomográfiával nyert eredménnyela polarimetria azonban a tomográfiánál kevésbé érzékeny a papilla határának pontos kijelölésére Az eredmények értékelésénél azonban figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy bármilyen, a cornea fiziológiás stroma-szerkezetét megváltoztató állapot befolyásolhatja a scanning lézer polarimetriával mért idegrostréteg vastagság értékét 98, A glaucomás látótérkiesések pontos feltérképezésére és idobeli változásuk követésére szolgál co2 szemész táblázat automata küszöbperimetria 38, A modern periméterek megfelelo programjaival szurovizsgálatok is végezhetok Az automata küszöbperimetria vizsgáló- feldolgozó muszaki hátere és orvosi értékelése tekintetében a nemzetközi standardok mára már kialakultak A retina érzékenységére vonatkozó nyers adatokat az automata periméterek megfelelo számítógépes program felhasználásával dolgozzák fel, és korcsoporti normálértékekhez viszonyítják, A küszöbperimetriával kimutatott látótérkárosodás lokalizációjából és mértékébol szintén következtethetünk az idegrost-károsodás mértékére és anatómiai helyére 6, A vizsgálat eredménye standard globális indexekkel jellemezheto 38, Az automata küszöbperimetria eredménye tárolható, kinyomtatható, követéses vizsgálat során összehasonlításra és különbség-regisztrátum készítésére használható fel A küszöbperimetriával kimutatható, glaucomára jellemzo korai érzékenység-csökkenés a co2 szemész táblázat lézer polarimetriával kimutatható rostvesztésnek felel co2 szemész táblázat A Heidelberg Retina Tomográffal talált papillakárosodás és a látótérkárosodás mértéke között szoros korrelációt mutattak ki A nem co2 szemész táblázat béta receptor-blokkoló és a prosztaglandin-analóg szemcseppekkel foglalkozó vizsgálat irodalmi adatai A világszerte népbetegségnek tekintheto co2 szemész co2 szemész táblázat nyitott zugú glaucoma kezelésében elso választandó szerként szereplo nem szelektív béta receptor-blokkolók családjába tartozik a timolol- maleát és a levobunolol- hidroklorid.

Hatásukat a sugártest nem pigmentált epithel sejtjein fejtik ki azáltal, hogy a béta2 adrenerg receptorokat bénítva csökkentik a szerotonin-szintézist és ennek eredményeként a csarnokvíz szekrécióját 59, A timolol- maleát szemcseppként óta használatos, balra forgató l izomérjét alkalmazzák.

hol lehet gyógyítani a hiperópiát

Egyes esetekben a hatáscsökkenés több hónapos kezelés után jelentkezik Bizonyos adatok szerint a timolol- maleát a retina ereiben vazokonstrikciót okozhat és csökkentheti a papilla perfúzióját is 24, A levobunolol- hidroklorid legtöbb tulajdonságában és mellékhatásaiban a timololmaleáthoz hasonló 56, 57, A lipofil levobunolol corneális felszívódása során hidrofil dihidro- levobunolollá alakul A dihidro levobunolol szemnyomáscsökkento hatása megegyezik az alapvegyületével 67ám polárossága miatt a molekula a retina és a papilla szintjéig nem jut el, így — egyes adatok szerint — kisebb mértéku vazokonstrikciót idézhet elo, mint az egyéb nem szelektív béta receptor blokkolók A timolol- maleát és a levobunolol- hidroklorid kezelés során a béta receptor blokkolókra jellemzo szisztémás.

Lehet, hogy érdekel